Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Handelsvertretung Kledtke.